fbpx
Šta je IP adresa i čemu ona služi?

Šta je IP adresa i čemu ona služi?

Značaj interneta i mrežne komunikacije u današnjem društvu je ogroman i neprocenjiv. Internet je postao osnovna komponenta svakodnevnog života za milijarde ljudi širom sveta.

Jedna od najznačajnijih stavki prilikom komunikacije na internetu je IP adresa, jer ona omogućava identifikaciju i usmeravanje podataka između različitih uređaja i lokacija širom sveta.

Šta je IP adresa?

IP adresa, skraćenica za „Internet Protocol adresa“, predstavlja ključni element u svetu mrežne komunikacije i internetskog povezivanja. Ova brojčana oznaka omogućava uređajima da budu prepoznati i komuniciraju unutar globalne mreže, koja je poznata kao internet. U nastavku će biti razmatrane osnovne karakteristike IP adrese, uključujući njen format, verzije i dodeljivanje uređajima.

Šta je IP adresa i čemu ona služi?

Format IP adrese:

IP adresa je obično predstavljena kao niz brojeva odvojenih tačkama. Primer takve adrese u IPv4 verziji (Internet Protocol Version 4) može izgledati ovako: „192.168.1.1“. Ovaj format sadrži četiri broja od 0 do 255, pri čemu svaki od njih predstavlja oktet. Svaka od ovih cifara je binarni broj od 8 bita, a ukupno čini 32 bita. Adrese se obično razdvajaju tačkom radi lakšeg čitanja i identifikacije.

Verzije IP adresa:

Postoje dve glavne verzije IP adresa – IPv4 i IPv6. IPv4 adrese su najčešće korišćene i prepoznatljive po formatu sa četiri okteta. Međutim, zbog ograničenog broja raspoloživih IPv4 adresa, razvijena je nova verzija – IPv6, koja koristi 128 bita i omogućava znatno veći broj mogućih adresa. Ova promena bila je neophodna kako bi se omogućio rastući broj uređaja koji su povezani na internetu, kao što su pametni uređaji, IoT (Internet of Things) uređaji i druge tehnološke inovacije.

Dodeljivanje IP adresa uređajima

IP adrese se dodeljuju uređajima na različite načine, u zavisnosti od mrežne arhitekture. Postoje dva osnovna metoda dodeljivanja IP adresa: dinamičko i statičko dodeljivanje.

 • Dinamičko dodeljivanje je najčešći metod i podrazumeva automatsko dodeljivanje IP adrese uređaju od strane DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) servera. Ovaj server automatski dodeljuje IP adresu uređaju svaki put kada se uređaj poveže sa mrežom. Ovaj metod je praktičan i efikasan za dinamičke mreže, kao što su kućne ili poslovne mreže.
 • Statičko dodeljivanje se koristi kada se određeni uređajima dodeljuju fiksne IP adrese. Ovo se obično primenjuje na uređajima sa specifičnim funkcijama kao što su serveri ili uređaji koji zahtevaju konstantnu dostupnost pod istom IP adresom.

Funkcija IP adrese

Glavna funkcija IP adresa u svetu mrežne komunikacije je omogućavanje rutiranja podataka i identifikacije uređaja unutar mreže. Ove adrese su esencijalne za funkcionisanje interneta i mrežne infrastrukture.

Rutiranje podataka:

IP adrese igraju ključnu ulogu u procesu rutiranja podataka preko interneta. Kada se podaci šalju sa jednog uređaja na drugi, IP adresa se koristi kako bi se usmerili od izvora do odredišta. Svaki uređaj na internetu ima svoju jedinstvenu IP adresu koja se koristi za identifikaciju. Kako bi podaci stigli tačno do odredišta, mrežni uređaji koriste rute i tabele za usmeravanje, uz pomoć IP adrese kao referencu. Na ovaj način, IP adrese omogućavaju efikasno putovanje podataka kroz mrežu i osiguravaju da stignu na pravo mesto.

Identifikacija uređaja:

IP adrese se takođe koriste za identifikaciju uređaja unutar mreže. Na primer, kada pristupate web stranici, web server koristi vašu IP adresu kako bi znao sa koje lokacije dolazi zahtev za sadržajem. Ovo omogućava serveru da pravilno odgovori na vaš zahtev i da vam dostavi željeni sadržaj. Takođe, prilikom slanja e-pošte, IP adresa se koristi za identifikaciju pošiljaoca i primaoca, kako bi se obezbedila ispravna isporuka elektronske poruke.

Primeri upotrebe IP adresa su brojni. Kada upišete web adresu u vašem internet pretraživaču, DNS (Domain Name System) serveri prevode tu adresu u odgovarajuću IP adresu kako bi usmerili zahtev ka odgovarajućem web serveru. Takođe, kada razmenjujete podatke preko P2P (peer-to-peer) mreža ili koristite različite aplikacije na pametnim telefonima, IP adrese se koriste za identifikaciju uređaja i za uspostavljanje komunikacije između njih.

IP adrese su ključne za efikasno rutiranje podataka preko interneta i omogućavaju identifikaciju uređaja u mreži. Bez njih, internet i mrežna komunikacija kao što je danas poznajemo ne bi bili mogući. IP adrese čine osnovu za uspešnu razmenu podataka i funkcionalnost globalne mreže.

IPv4 vs. IPv6

IPv4 (Internet Protocol Version 4) i IPv6 (Internet Protocol Version 6) su dve glavne verzije IP adresa koje se koriste za identifikaciju i usmeravanje podataka u mrežama. Postoje značajne razlike između ove dve verzije u pogledu formata i broja bita.

IPv4:

 • IPv4 adrese se sastoje od četiri decimalna broja (okteta) odvojena tačkom, na primer, 192.168.1.1.
 • Svaki oktet ima 8 bita, što ukupno čini 32 bita.
 • IPv4 ima ograničen broj adresa, tačnije, približno 4,3 milijarde mogućih adresa.
 • Ograničen broj adresa doveo je do problema nestašice IP adresa, posebno sa sve većim brojem uređaja povezanih na internet.

IPv6:

 • IPv6 adrese su značajno duže i kompleksnije, predstavljene heksadecimalnim brojevima razdvojenim dvotačkom, na primer, 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.
 • Svaka IPv6 adresa ima ukupno 128 bita, što je znatno više u odnosu na IPv4.
 • Ovaj veliki broj bita omogućava ogroman broj potencijalnih adresa, približno 340 undeciliona adresa (3.4 × 10^38), što je praktično neiscrpno i zadovoljava sve potrebe za povezivanjem uređaja u budućnosti.

Potreba za prelaskom na IPv6:

Osnovni razlog za prelazak sa IPv4 na IPv6 je iscrpljenost IPv4 adresa. S obzirom na ekspanziju interneta i povećanje broja povezanih uređaja, postalo je jasno da će IPv4 adrese biti nedovoljne za potrebe interneta. Ograničen broj IPv4 adresa je uzrokovao pojavu problema u dodeljivanju novih adresa i rastuće cene postojećih adresa na tržištu.

IPv6 rešava ovu nestašicu resursa pružajući znatno veći broj adresa. Ovo omogućava rast interneta bez ograničenja i garantuje da će biti dovoljno adresa za sve uređaje i aplikacije u budućnosti.

IPv4 i IPv6 predstavljaju dve različite verzije IP adresa sa značajnim razlikama u formatu i broju bita. Prelazak sa IPv4 na IPv6 je neophodan kako bi se zadovoljile rastuće potrebe za adresama i omogućio nesmetan rast interneta i mrežne komunikacije.

Javne i privatne IP adrese

Javne i privatne IP adrese su dve različite kategorije IP adresa koje se koriste u svetu mrežne komunikacije, i svaka ima svoju specifičnu svrhu i ulogu. Evo kako se razlikuju i kako se koriste privatne IP adrese za identifikaciju uređaja unutar lokalnih mreža.

Javne IP adrese:

 • Javne IP adrese su adrese koje su vidljive na internetu i koriste se za identifikaciju uređaja u globalnoj mreži.
 • Svaki uređaj koji želi da bude direktno dostupan na internetu mora imati jedinstvenu javnu IP adresu.
 • Javne IP adrese su ograničen resurs i dodeljuju se od strane Internet Assigned Numbers Authority (IANA) i njenih podružnica internet servis provajdera (ISP-ova).
 • Ovi ISP-ovi dobijaju određen broj javnih IP adresa koje potom dodeljuju svojim korisnicima.

Privatne IP adrese:

 • Privatne IP adrese su adrese koje se koriste unutar privatnih mreža, kao što su kućne ili poslovne mreže, i nisu vidljive sa interneta.
 • One omogućavaju identifikaciju i komunikaciju uređaja unutar lokalne mreže, ali su skriveni od spoljnog sveta.
 • Najpoznatiji rasponi privatnih IP adresa su 10.0.0.0 do 10.255.255.255, 172.16.0.0 do 172.31.255.255, i 192.168.0.0 do 192.168.255.255.
 • Privatne IP adrese su besplatne i ne moraju se registrovati kod IANE ili ISP-ova.

Korišćenje privatnih IP adresa za lokalne mreže:

Privatne IP adrese se koriste za identifikaciju uređaja unutar lokalnih mreža, kao što su kućne Wi-Fi mreže ili korporativne LAN (Local Area Network) mreže. Kako bi se omogućila komunikacija između uređaja unutar iste mreže, koristi se lokalna rutiranje, koje omogućava razmenu podataka između uređaja sa privatnim IP adresama unutar mreže.

Rutiranje se vrši na nivou lokalne mreže i ne zahteva vidljivost sa interneta. Ovaj pristup osigurava privatnost i sigurnost uređaja unutar lokalne mreže, jer su privatne IP adrese izolovane od spoljnih pretnji. Takođe, omogućava deljenje resursa unutar mreže, kao što su fajlovi i štampači, bez potrebe za javnim IP adresama.

Razlika između javnih i privatnih IP adresa leži u njihovoj vidljivosti na internetu i svrsi. Privatne IP adrese se koriste za identifikaciju uređaja unutar lokalnih mreža i pružaju siguran i efikasan način komunikacije unutar tih mreža, dok se javne IP adrese koriste za identifikaciju uređaja na globalnoj mreži, internetu.

Značaj IP adresa u svakodnevnom životu

IP adrese imaju ključnu ulogu u našem svakodnevnom životu jer omogućavaju povezivanje, komunikaciju i pristup internetu, što je postalo neizostavno u današnjem digitalnom dobu.

 1. Surfovanje internetom: Kada koristimo internet pretraživače, IP adrese se koriste za identifikaciju web servera i omogućavaju prenos web stranica, slika, video sadržaja i drugih resursa na naše uređaje.
 2. Korišćenje pametnih uređaja: Pametni telefoni, pametne televizore, pametne kuće i drugi IoT uređaji komuniciraju putem IP adresa. Na primer, IP adresa omogućava daljinsko upravljanje pametnim uređajima putem aplikacija.
 3. Aplikacije i društvene mreže: Aplikacije koje koristimo svakodnevno, kao što su društvene mreže, e-pošta, glasovne i video pozive, takođe zahtevaju IP adrese kako bi omogućile komunikaciju između korisnika širom sveta.
 4. Poslovanje i e-trgovina: Internet je postao ključna platforma za poslovanje. IP adrese su neophodne za e-trgovinu, online plaćanja, razmenu poslovnih poruka i pristup poslovnim aplikacijama.
 5. Globalna povezanost: IP adrese omogućavaju globalnu povezanost, olakšavajući komunikaciju i saradnju sa ljudima i organizacijama širom sveta. Bez IP adresa, globalna povezanost i globalno poslovanje bili bi znatno otežani.

U današnjem digitalnom dobu, IP adrese su osnovna infrastrukturna komponenta koja omogućava komunikaciju, pristup informacijama i usluge, kao i upravljanje pametnim uređajima. Njihov značaj u poslovanju, komunikaciji i globalnoj povezanosti ne može se preceniti, jer su ključni za našu svakodnevnu interakciju sa digitalnim svetom.